אודותינו

החברה הכלכלית הוקמה בשנת 2001 על ידי המועצה האזורית מנשה שבראשה עומד מר אילן שדה.

הנהלת החברה.
יו"ר מועצת המנהלים  –  יו"ר מוא"ז מנשה מר אילן שדה.
מנכ"ל החברה           –  מר עזרא סידרנסקי.
חבר הנהלה              –  מר נתן קוסקס גזבר מוא"ז מנשה

הרכב חברי ההנהלה:

א. חברי מליאת המועצה:
1. שהם  עמרי  – מצר.
2. הילמן אסתר – עין עירון.
3. אדוט אילן     – גן שמואל.
ב. נציגי ציבור:
1. אינגבר יוסי  – מגל.
2. כבהא סואד  – אום אל קוטוף.
3. הרצוג אייל  – גן השומרון.
ג. עובדי מועצה.
1. מנחם בועז – מזכיר המועצה.
2. פרי לאה    – מהנדסת הועדה המקומית.
3. סגל נועה   –  קיימות ואיכות סביבה.

Comments are closed.