פיקוח על שפכי תעשייה במועצה האזורית מנשה

שפכי תעשייה אלו שפכים הנוצרים בתהליכי הייצור במפעל כתוצאה משימושי מים לצורך עיבוד או ייצור מוצרים. שפכים אלו מכילים מזהמים רבים בריכוזים גבוהים ואינם ראויים להזרמה למערכת הביוב ללא טיפול מקדים. מדינת ישראל בעלת אחוז ניצול הקולחים הגבוה ביותר בעולם , כאשר כ- 85% מכלל הקולחים המוזרמים למכוני הטיהור מושבים…

סיכום המלצות לטיפול במערכות הולכת קולחים ומים עיליים לצורך אבטחת איכות מים נאותה להשקיה

ערך מוטי פלדלייט – אירגון עובדי המים שימוש במי מאגרים ומים עיליים מציב בעיות קשות במערכות השקיה והולכת מים המתבטאות בירידת מוליכות הידראולית וסתימת מערכות. כדי למנוע כשלים, על מפעילי מערכות ההשקיה להקפיד על סינון והכלרה של הקווים והציוד כמפורט להלן. סינון מומלץ סינון של 80 מ.א.ש. ביציאה מהמאגרים. על הצרכנים…