פיקוח על שפכי תעשייה במועצה האזורית מנשה

שפכי תעשייה אלו שפכים הנוצרים בתהליכי הייצור במפעל כתוצאה משימושי מים לצורך עיבוד או ייצור מוצרים. שפכים אלו מכילים מזהמים רבים בריכוזים גבוהים ואינם ראויים להזרמה למערכת הביוב ללא טיפול מקדים. מדינת ישראל בעלת אחוז ניצול הקולחים הגבוה ביותר בעולם , כאשר כ- 85% מכלל הקולחים המוזרמים למכוני הטיהור מושבים…