מכרזים

מכרז מספר 02/2019 – אספקה התקנה של מערכות סולאריות PV

חוברת מכרז לעיון בלבד-נעול

 


מכרז מספר 01/2019 – אספקת מכשור – מט"ש עירון

350-190428 חוברת מכרז מכשור והתקנה – לעיון בלבד

כתב כמויות מכרז מכשור והתקנה ללא הנחות 350-190428

 


מכרז מספר 005/2018 – משמרות ישוב קיים: חידוש תשתיות ביוב ומים 

לעיון בלבד – חוברת מכרז 005/2018 – משמרות ישוב קיים – חידוש תשתיות ביוב ומים

לעיון בלבד – מפרטים

כתב כמויות

תיק תכניות למכרז


08/2018 מט"ש מנשה 2: הקמת מערך טיפול הקדם + מתקן טאיא פלסטיק

מכרז מספר 08/18
1. הקמת מערך טיפול הקדם
2. מתקן טאיא פלסטיק (על פי קול קורא) במט"ש מנשה 2

מכרז במט"ש מנשה 2 – הקמת מערך טיפול הקדם + מתקן טאיא פלסטיק

כתב כמויות 11-18

תיק תכניות למכרז


מכרז מספר 09/18: הסדרת נחל נרבתא בקטע כפר מיסר 

מכרז הסדרת נחל נרבתא בקטע כפר מיסר 09-18

כתב כמויות 09-18


מכרז מספר 10/18: ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבת כפר מיסר 

מכרז ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבת כפר מיסר

כתב כמויות 10-18

תיק תכניות למכרז


מכרז מספר 11/18: ביצוע הרחבה ושדרוג תשתיות בגן שמרון 

מכרז ביצוע הרחבה ושדרוג תשתיות בגן שמרון

כתב כמויות 11-18

תיק תכניות למכרז

Comments are closed.