מכרזים

מכרז 10/2020 עבודות פיתוח הרחבת מי עמי

  1. חוברת מכרז

  2. כתב כמויות

  3. דוח קרקע

  4. תוכניות קירות תומכים

  5. תוכניות קונסטרוקציה

  6. תוכניות חשמל

  7. תוכניות אדריכלות

  8. תוכניות כבישים ותשתיות


מכרזים קודמים

• מכרז 06/2019 – אספקת מכשור ומערבלים למט"ש עירון

חוברת המכרז

כתב כמויות

 


מכרז מספר 05/2019 – שדרוג כביש 8 במושב מאור

חוברת מכרז – לעיון בלבד

כתב כמויות עם מחירים כביש 8 מאור – נעול

מסמכים 12-8-19


מכרז מספר 02/2019 – אספקה התקנה של מערכות סולאריות PV

חוברת מכרז לעיון בלבד-נעול


מכרז מספר 01/2019 – אספקת מכשור – מט"ש עירון

350-190428 חוברת מכרז מכשור והתקנה – לעיון בלבד

כתב כמויות מכרז מכשור והתקנה ללא הנחות 350-190428


מכרז מספר 005/2018 – משמרות ישוב קיים: חידוש תשתיות ביוב ומים 

לעיון בלבד – חוברת מכרז 005/2018 – משמרות ישוב קיים – חידוש תשתיות ביוב ומים

לעיון בלבד – מפרטים

כתב כמויות

תיק תכניות למכרז


08/2018 מט"ש מנשה 2: הקמת מערך טיפול הקדם + מתקן טאיא פלסטיק

מכרז מספר 08/18
1. הקמת מערך טיפול הקדם
2. מתקן טאיא פלסטיק (על פי קול קורא) במט"ש מנשה 2

מכרז במט"ש מנשה 2 – הקמת מערך טיפול הקדם + מתקן טאיא פלסטיק

כתב כמויות 11-18

תיק תכניות למכרז


מכרז מספר 09/18: הסדרת נחל נרבתא בקטע כפר מיסר 

מכרז הסדרת נחל נרבתא בקטע כפר מיסר 09-18

כתב כמויות 09-18


מכרז מספר 10/18: ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבת כפר מיסר 

מכרז ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבת כפר מיסר

כתב כמויות 10-18

תיק תכניות למכרז


מכרז מספר 11/18: ביצוע הרחבה ושדרוג תשתיות בגן שמרון 

מכרז ביצוע הרחבה ושדרוג תשתיות בגן שמרון

כתב כמויות 11-18

תיק תכניות למכרז

Comments are closed.