מכרזים

08/2018 מט"ש מנשה 2: הקמת מערך טיפול הקדם + מתקן טאיא פלסטיק

מכרז מספר 08/18
1. הקמת מערך טיפול הקדם
2. מתקן טאיא פלסטיק (על פי קול קורא) במט"ש מנשה 2

מכרז במט"ש מנשה 2 – הקמת מערך טיפול הקדם + מתקן טאיא פלסטיק

כתב כמויות 11-18

תיק תכניות למכרז


מכרז מספר 09/18: הסדרת נחל נרבתא בקטע כפר מיסר 

מכרז הסדרת נחל נרבתא בקטע כפר מיסר 09-18

כתב כמויות 09-18


מכרז מספר 10/18: ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבת כפר מיסר 

מכרז ביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבת כפר מיסר

כתב כמויות 10-18

תיק תכניות למכרז


מכרז מספר 11/18: ביצוע הרחבה ושדרוג תשתיות בגן שמרון 

מכרז ביצוע הרחבה ושדרוג תשתיות בגן שמרון

כתב כמויות 11-18

תיק תכניות למכרז

Comments are closed.