פיקוח על שפכי תעשייה במועצה האזורית מנשה

שפכי תעשייה אלו שפכים הנוצרים בתהליכי הייצור במפעל כתוצאה משימושי מים לצורך עיבוד או ייצור מוצרים. שפכים אלו מכילים מזהמים רבים בריכוזים גבוהים ואינם ראויים להזרמה למערכת הביוב ללא טיפול מקדים.

מדינת ישראל בעלת אחוז ניצול הקולחים הגבוה ביותר בעולם , כאשר כ- 85% מכלל הקולחים המוזרמים למכוני הטיהור מושבים בחזרה להשקיה חקלאית. אחוז השבה גבוה זה הביא את הגופים הסטטוטוריים להבנה כי נדרשת חקיקה מתקדמת בנושא איכות שפכי תעשייה המוזרמת למערכת הביוב ואיכות הקולחים המטוהרת במכוני טיהור השפכים.

 

קולחין פרות

החקיקה בנושא איכות שפכי המפעלים התגבשה בסוף שנת 2011 לאחר הקמת תאגידי המים והביוב, לכללים המסדירים את איכות השפכים המותרים להזרמה למערכת הביוב הציבורית ואת העלות שישלם מפעל אם חרג מכללים אלו (כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"ד – 2014  ). כללים אלו החליפו את חוקי העזר המקומיים בנושא שפכי מפעלים המותרים להזרמה למערכת הביוב. הכללים מכילים הוראות שונות להזרמת שפכים באופן שלא ייגרם נזק למערכת הביוב הציבורית , למכון טיהור השפכים האזורי ולא יפגע בניצול מי הקולחים. לרבות מניעת מטרדים ונזק לציבור ולסביבה.

בתוספת השלישית, הכללים קובעים קטגוריות פעילות לכל מפעל , שממנה נגזרת תוכנית הניטור ונקודת הדיגום לכל מפעל . כמו כן, בתוספת הראשונה והשנייה, הכללים מתייחסים לאיכות השפכים המוזרמת ממפעל בהתאם לשתי קטגוריות: שפכים חריגים , אשר הזרמתם מותרת אם ערכי המזהמים שבהם לא עולים על ערכי טור ג' בתקנות.  ושפכים אסורים, אשר הזרמתם מעל הערכים הקבועים בתוספת הראשונה לכללים אסורה . בהתאם להגדרות אלו נגזרים התעריפים לתשלום בגין סוג ההזרמה בהתאם לכללי התעריפים של הרשות.

בינואר 2014 רשות המים החילה כללים אלו גם על המועצות אזוריות ובכלל זאת גם על המועצה האזורית מנשה. מועצה אזורית מנשה באמצעות החברה הכלכלית מנשה, האמונה על מפעל הטיפול בביוב והשבת הקולחים , פועלת כבר מסוף שנת 2014 ומיישמת כללים אלו בהתאם להוראות של רשות המים.

החברה הכלכלית מנשה , מפקחת על כ-40 בתי עסק במועצה בעלי שפכי תעשייה, בניהם: רפתות, מפעלי מזון, קייטרינג, תחנות דלק, מוסכים ועוד. הפיקוח מעוגן בתוכנית ניטור שנתית סדורה הקובעת את תדירות הדיגום והפרמטרים שידגמו בכל מפעל. מפעלים שבהן נמצאה חריגה באיכות השפכים מהערכים הקבועים בתקנות ,מטופלים ע"י החברה , ראשית באמצעות חיוב כספי ושנית באמצעות פעולות מתקנות להסדרה סביבתית, בניהן: סיור במפעל, פגישה עם הנהלת העסק ומתן הנחיות והמלצות לתיקון ומעקב אחר ביצוע פעולות מתקנות.

 

רפת

בשנתיים האחרונות פעלה החברה באופן בולט במיוחד סביב סקטור הרפתות לאור העבודה שרשות המים החליטה להחיל את הכללים על סקטור זה מאז 2016. עם זאת, הכללים פורסמו תחת הקלות לתקופה של 3 שנים עד שנת 2019 לצורך מתן זמן לרפתות להתארגן ולבחון פתרונות טיפול מתאימים .

במועצה האזורית מנשה 6 רפתות קיבוציות גדולות אשר נדגמות באופן סדיר במסגרת תוכנית הניטור . שפכי הרפת קשים לטיפול, ונדרשות השקעות גדולות כדי לטפל בהם. עיקר הקושי במציאת פתרון טיפול הינו מחד הרכב שפכים מורכב וקשה לטיפול ומאידך איתור טכנולוגיה אמינה ומוכחת אשר עלות הטיפול בה לא תהייה גבוהה עקב יכולת החזר מוגבלת של הרפת הגלום במחיר המטרה של החלב.

לאור זאת, החברה קיימה יום עיון ויזמה סקר שפכים ראשוני ברפתות בסוף 2016 אשר הובא לדיון בפגישות אישיות שהתקיימו בכל אחד מהרפתות.  חלק מהרפתות נמצאת היום עדין בשלבי איתור פתרונות וחלקן כבר יישמו פתרונות טיפול ונערכו בהתאם לקראת שנת 2019.

החברה הכלכלית פועלת מתוך רצון אמיתי לשמירה על פעילותם הסדירה ומזעור הפגיעה בעסקים מחד ומאידך להגנה על מפעל השבת הקולחים שהינו בעל חשיבות עליונה למועצה ולחקלאות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *